Evidensbaseret sygepleje har i de seneste år fået et godt fodfæste indenfor sygeplejen. Klinikere, undervisere og forskere arbejder dagligt, struktureret og forskningsbaseret på at udvikle sygeplejen og behandlingen til gavn for patienterne. En evidensbaseret sygeplejepraksis hvor klinikerne hele tiden er vidende om nyeste forskning indenfor feltet. Allerede i 1996 vægtede en af grundlæggerne af «Evidence based medicin» professor David L. Sackett (1996), at det er betydende, at man i praksisfællesskaberne samarbejder omkring integration af den bedst tilgængelige viden med patientens præferencer, det kliniske skøn og ressourcerne. Dette indebærer, at man i fagfællesskaberne løbende reviderer egen praksis, f.eks. gennem revidering af instrukser og kliniske retningslinjer og hele tiden med inddragelse af patientens individuelle præferencer. En vigtig pointe i denne tidlige diskussion for og imod evidensbasering, og som måske er en smule overset, er, at forskellige typer af viden tillægges ligeværdig betydning. Således nævnes både patientperspektivet og det kliniske skøn som vigtige kilder til viden; hvilket specielt forskningsfællesskaber indenfor sygeplejen har arbejdet hårdt for at vidensfundere. Sackett pointerer endda, at «Without clinical expertise, practice risks becoming tyrannised by evidence, for even excellent external evidence may be inapplicable to or inappropriate for an individual patient» (Sackett, Rosenberg, Muir Gray, Haynes & Richardson, 1996, s. 72). Der er derfor brug for alle paradigmer indenfor forskningen og med en mangfoldighed af anvendte metoder. Ikke kun det randomiserede forsøg og meta-analyser tillægges betydning, men også kvalitativ forskning, interventionsstudier, studier af patientperspektivet og meget meget mere.

Nordisk Sygeplejeforskning/Nordisk sykepleieforskning/Nordic Nursing Research er et tidsskrift, hvor denne mangfoldighed udspiller sig. Dette andet nummer i den fjerde årgang, har som i tidligere numre af tidsskriftet en mangfoldighed af studier, både hvad angår metode og forskningskontekst. Tidsskriftet har haft en fantastisk tilgang af artikler gennem de godt tre år tidsskriftet har eksisteret, hvilket redaktionen takker specielt tidligere redaktør Olle Söderhamn for samt alle forfattere, fagfæller og andre bidragsydere. Vi vil arbejde på en forsat udvikling af tidsskriftet, hvor vi kan bidrage til: «tracking down the best external evidence» (Sackett, Rosenberg, Muir Gray, Haynes & Richardson, 1996, s. 72).

Manuskripter sendes til ny e-mailadresse: nordicnursingresearch@gmail.com

Reference

Sackett D. L., Rosenberg W. M. C., Muir Gray J. A., Haynes R. B. & Richardson W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn't. It's about integrating individual clinical expertise and the best external evidence. BMJ, 312(7023), 71–72.