Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis – En fenomenologisk studie

PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, ulrika.soderhamn@uia.no

Nevrosykepleier og master i helsefag, kristinehaddeland@gmail.com

  • Side: 18-32
  • Publisert på Idunn: 2013-03-20
  • Publisert: 2013-03-20

Tilnærmet halve bachelorstudiet i sykepleie i Norge foregår i klinisk praksis under veiledning av sykepleiere. Sykepleierstudenter opplever at sykepleiere ikke er oppmerksomme nok på betydningen av deres veilederrolle, og det reduserer sykepleierstudenters læringsmuligheter i klinisk praksis. Hensikten med studien var å belyse en gruppe sykepleierstudenters opplevelse av veiledning i sykehuspraksis. Et kvalitativt design med gjennomførelse av individuelle intervju ble valgt. Utvalget bestod av åtte tredjeårssykepleierstudenter i alderen 21–48 år, som hadde hatt praksis på totalt 10 ulike sykehusavdelinger på to sykehus i Norge. Intervjuene ble analysert ifølge Giorgis fenomenologiske forskningsmetode. Informantene beskrev veiledningen som positiv for egen læring når de følte seg sett og hørt, og opplevde forutsigbarhet og mestring. Samtidig opplevde de veiledningen positiv når de fikk lov til å være til stede i og reflektere rundt reelle læresituasjoner, for å kunne opparbeide seg kompetanse. Når disse aspektene ved veiledningen ikke var til stede, beskrev informantene veiledningen som negativ for egen læring. Det er ønskelig at studien kan føre til økt bevissthet, refleksjon og verdsetting av sykepleieres rolle og funksjon som praksisveiledere.

Nøkkelord: Giorgis fenomenologi, klinisk praksis, læringserfaringer, student-veileder forhold, sykepleierutdanning

Nursing students' experiences of nurse-lead supervision in hospital practice. A phenomenological study

In Norway almost half the bachelor degree courses in nursing take place in clinical practice, under the supervision of nurses. Nursing students have experienced that nurses do not show enough awareness of the importance of their supervisory role and that this reduces the learning opportunities. The aim of this study was to shed light on the experience of supervision in hospital practice in a group of nursing students. Eight nursing students were interviewed individually. Together they had experienced clinical practice in 10 different hospital wards in two hospitals in Norway. The interviews were analyzed using Giorgi’s phenomenological research method. The nursing students described the supervision as positive when they felt that they were both seen and heard, experienced predictability and felt a sense of achievement. They also experienced the supervision positively when they were allowed to be present in real learning situations, in order to acquire skills. When these aspects were not present, the students described the supervision as negative. It is desirable that this study could lead to an increased awareness, reflection and support of the role and function nurses have as supervisors.

Nøkkelord: clinical practice, Giorgi’s phenomenology, learning experiences, nurse education, student-mentor relationship

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon