Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleiedokumentasjon – Papir versus elektronisk dokumentasjon

Psykiatrisk sykepleier, Akershus universitetssykehus HF, kristin.sagmo.larsen@ahus.no

Pensjonert psykiatrisk oversykepleier, Aker universitetssykehus HF, post@telos.no

  • Side: 297-306
  • Publisert på Idunn: 2012-12-17
  • Publisert: 2012-12-17

Bakgrunn: Innføring av elektronisk sykepleiedokumentasjon, med anvendelse av klassifikasjoner som NANDA og NIC har gitt håp om kvalitetsendring i sykepleiedokumentasjonen. Metode: En retrospektiv deskriptiv dokumentanalyse før og etter innføring av den elektroniske sykepleiemodulen i den elektroniske pasientjournalen med bruk av det svenske kartleggingsinstrumentet for sykepleiejournaler Cat-ch-ing, oversatt til norsk, med tillegg av to etiske spørsmål. Utvalg: Papirbaserte (n = 30) og elektroniske sykepleiedokumenter (n = 30) av utskrevne alderspsykiatriske pasienter ble analysert. Resultat: Studien viser at føring av den elektroniske sykepleiedokumentasjonen var bedret både kvantitativt og kvalitativt. Sykepleiepersonalets etiske holdninger endret seg ikke ved innføringen av en elektronisk sykepleiedokumentasjon. Konklusjon: Det er behov for mer undervisning for å imøtekomme kravene i lovverket samt for en videreutvikling av den elektroniske versjonen av dokumentasjonsmodulen med hensyn til klassifikasjonssystemet.

Nøkkelord: alderspsykiatri, Cat – ch – ing, kartleggingsinstrument, NANDA, NIC

Nursing documentation – paper vs. electronic documentation

Background: The introduction of electronic nursing documentation, involving the application of classification systems such as NANDA and NIC, raised hopes of a change in quality of the documentation. Method: A retrospective descriptive document analysis prior to and after introduction of the electronic nursing module in the electronic patient journal by means of using a Norwegian version of the Swedish mapping instrument for nursing journals Cat-ch-ing, supplemented with two ethical questions. Study group: Paper-based (n = 30) and electronic nursing records (n = 30) from discharged geropsychiatric patients. Results: The study shows an improvement, both quantitative and qualitative, in the electronic nursing documentation. Conclusion: There is a need for more education to meet the requirements of the law, as well as further development of the electronic version of the documentation module with respect to the classification system.

Keywords: Cat – ch – ing, geropsychiatric, mapping instrument, NANDA, NIC
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon