Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvor meget betyder kontinuitet for patienterne? – En undersøgelse af fagpersoners tolkning af patientkommentarer fra LUP 2009

Oversygeplejerske ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark,  birthe.lindegaard@regionsyddanmark.dk

Cand. med., overlæge ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark,  peter.qvist@regionsyddanmark.dk

  • Side: 307-313
  • Publisert på Idunn: 2012-12-17
  • Publisert: 2012-12-17

Formål: Fra den danske nationale patienttilfredshedsundersøgelse 2009 modtog Region Syddanmark 9007 kritiske patientkommentarer. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere frekvensen af kommentarer med relation til kontinuitet og at afprøve kategorisering af kommentarerne i forskellige typer af kontinuitet. Metode: To tilfældigt udtagne stikprøver af kommentarer fra 100 ambulante og 100 indlagte patienter blev bedømt af fire uafhængige observatører. Observatørerne blev bedt om at kategorisere kommentarerne i: Relationel kontinuitet, informationskontinuitet, organisatorisk kontinuitet eller ingen relation til kontinuitet. Interobservatør variation blev udregnet med kappastatistik. Resultater: Gennemsnitlig 38 % af kommentarer fra indlagte og 47 % fra ambulante patienter blev kategoriseret som kommentarer vedrørende kontinuitetsbrist. Syv af ti kommentarer blev klassificeret som relateret til organisatoriske kontinuitetsbrist. Kappaværdier viste svag til moderat overensstemmelse mellem observatører. Konklusion: Analyse og kategorisering af patientkommentarer kan være vanskelig. Denne undersøgelse bekræfter dog, at kontinuitetsproblemer fortsat fylder meget for patienterne. Løsninger på kontinuitetsproblemer kræver mere fokus på logistik, planlægning af patientforløb og tværfagligt samarbejde end alene på kontaktpersonordninger.

Nøkkelord: interobservatørvariation, kontaktperson, koordination, kvalitet, spørgeskemaundersøgelse

Analysis of patient experiences regarding continuity of care

Aim: As part of the Danish national patient satisfaction survey 2009 the region of South Denmark received 9007 critical comments from in- and out patients. The aim of this study was to assess the frequency of comments regarding continuity of care and to categorise comments into different types of continuity. Methods: By systematic random selection, two samples of each 100 were drawn of each 100 critical comments from in- and outpatients respectively. Four independent observers assessed the comments. Observers were asked to place the comments into one of four categories: Relational continuity, information continuity, management continuity or no relation to continuity. Observer variation was assessed using Kappa statistics. Results: On average 38% of comments from in-patients and 47% of comments from out-patients were categorized as comments related to continuity of care. For both groups seven out of ten were classified as related to management continuity. Kappa values showed slight to moderate interobserver agreement. Conclusion: Analysis and categorization of patients’ comments are difficult. However, this study confirms that continuity of care is important for many patients. Solving problems of continuity requires focus on logistics, care planning and professional cooperation.

Keywords: case manager, cooperation, interrater reliability, quality, satisfaction survey
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon