Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Følelser er fornuft – Sykepleierutdanningen mellom gjerning og tekst

PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland – Helgeland,  johanne.alteren@uin.no

  • Side: 314-322
  • Publisert på Idunn: 2012-12-17
  • Publisert: 2012-12-17

Denne artikkelen presenterer en PhD-avhandling med fokus på sykepleierstudentenes læringsprosesser i grunnutdanningen. Sentralt i teksten står den vanskelige integrasjonen mellom teori og praksis. Undersøkelsen viser at sykepleierstudentene lærer noe grunnleggende om den profesjonelle yrkesutøvelsen ved å lytte til seg selv og sine egne umiddelbare og autentiske reaksjoner i møtet med pasientene. Disse reaksjonene må være utgangspunktet for korresponderende refleksjoner. Slik foredles viktig erfaring og innsikt hos studentene. Etter hvert blir erfaringen og innsikten en sentral del av den profesjonelle yrkesutøvelsen. Utfordringen for profesjonsutdanningene er derfor å oppdage og ta vare på den personlige erfaringen studentene gjør, både i forhold til pasientene og seg selv. Studentenes utvikling må uavbrutt befinne seg i spenningsfeltet mellom gjerning og tekst.

Nøkkelord: kunnskapsutvikling, læringssituasjoner, praksis, sykepleierstudenter, teori

Emotions are common sense. Nurses education between text and experience

This article presents a doctoral dissertation with focus on nursing students’ learning process on the bachelor level. The difficult integration between theory and practice is central in the text. This investigation shows that the nursing students learn the basics about the professional practice by listening to themselves and their own immediate and authentic reactions when facing the patients. These reactions have to be the starting point for corresponding reflections. In this way, the students can start processing important experiences and insights. Eventually, these experiences and insights will become a central part of the professional practice. The challenge for the professional education is therefore to detect and take care of the students’ personal experiences, both concerning the patients and themselves. The students’ development must constantly find itself between work and text.

Keywords: knowledge development, learning process, nursing students, practice, theory
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon