Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre – En oppfølgingsstudie

PhD, professor ved Høgskolen i Buskerud, marit.borg@hibu.no

Dr. polit., professor ved Høgskolen i Buskerud, bengt.karlsson@hibu.no

Psykiatrisk sykepleier, fagutviklingssykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge, heidi.susann.emaus@unn.no

  • Side: 283-296
  • Publisert på Idunn: 2012-12-17
  • Publisert: 2012-12-17

Bakgrunn: I 2010 ble det gjennomført en studie knyttet til ambulante akutteam. Studien viste stor variasjon i tjenestetilbud og arbeidsmåter. Denne oppfølgingsstudien fra 2011 kartlegger endringer i tjenestetilbud og arbeidsmåter etter ett år. Hensikt: Sammenlikne nøkkeldata fra telefonsurveyene i henholdsvis 2010 og 2011, og dokumentere endringer og utviklingslinjer. Videre å systematisere kunnskap om teamenes funksjon knyttet til akutthenvendelser i et distriktspsykiatrisk senter (DPS), samt innen områdene kompetanse, veiledningstilbud, evalueringspraksis og forskningsaktivitet. Metode: Studiens design er basert på en telefonsurvey til alle landets distriktspsykiatriske sentre i januar 2011. Resultater: Totalt har 59 av landets distriktspsykiatriske sentre etablert team (n = 74), en økning på 10 team. Variasjonen i tjenestetilbud og arbeidsmåter er fortsatt stor. Det er reduksjon i åpningstider og i samarbeidet med pårørende. De fleste team tar imot direkte henvendelser, har høy faglig kompetanse, og evaluerer eget arbeid. Konklusjon: Det er mangfold av lokale tilpasninger relatert til ressursutnyttelse, samarbeidsformer og metoder. Mange akuttjenester er rettet mot brukernes behov, hjemmebehandling og metodeutvikling innen krisehåndtering. Det er behov for å videreutvikle og implementere standarder for «best practice» for teamene.

Nøkkelord: krisehåndtering, psykisk helsearbeid, psykisk helsetjenester

Crisis resolution home treatment teams in community mental health centers in Norway. A follow-up study

Background: A survey of the establishment of Crisis Resolution Home Treatment Teams was carried out in 2010. This study investigates changes in service delivery and clinical practices from 2010 to 2011. Objective: To compare key data in the 2010 and 2011 surveys related to establishment of the teams, clinical methods, service delivery, clinical competence, supervision, and research activities. Methods: A telephone-survey covering all community mental health centers in Norway was implemented. Results: Fifty-nine community mental health centers have established a team, an increase of 10 teams. There are reductions in opening hours and in the involvement of family members. Most teams accept referrals directly, reveal wide-ranging competence and evaluate their clinical work. Conclusion: The 2011 study reveals comprehensive local adjustments of teams related to resources, collaboration with various stakeholders and clinical methods. Work has been done to emphasize the patient’s needs, home treatment and method development. This should be developed further through an implementation of the requirements of «best practice».

Keywords: crisis resolution, mental health care, mental health services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon