Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter

Amanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo · randi.nord@medisin.uio.no

Høgskolelektor, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus · heidi.jerpseth@hioa.no

Seniorforsker, Oslo Universitetssykehus, Avdeling for gastroenterologi og Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo · m.s.fagermoen@medisin.uio.no

Sykepleiere har uttrykt behov for et instrument for vurdering og oppfølging av etterlevelse av helseråd for hjertesviktpasienter. I USA er det utviklet to spørreskjemaer som tar sikte på å vurdere etterlevelse av helseråd innenfor rammen av saltfattig mat og å ta medisiner som forordnet. Disse instrumentene ble oversatt til norsk. To pilotundersøkelser ble gjennomført med hensikt å sikre kulturell tilpasning av instrumentene og kartlegging av rekrutterings- og datasamlingsprosedyre. Kulturell tilpasning av instrumentene ble gjort gjennom et fokusgruppeintervju med fire pasienter. Kartlegging av ønskede prosedyrer for rekruttering av pasienter, og elementer i datasamlingsprosessen ble gjennomført med strukturerte intervju og åpne spørsmål med 16 pasienter. Fokusgruppeintervjuet resulterte i noen endringer i formuleringer. Det strukturerte intervjuet avdekket sentrale elementer: Under halvparten av informantene ville ha svart på et tilsendt spørreskjema. De ville heller bli intervjuet enn å fylle ut svarene selv. Et entydig funn var at de ikke ville delta om det dreide seg om forpliktelser til flere undersøkelser eller tester. Deltagelse måtte helst skje i forbindelse med et sammenfallende ærend på sykehuset.

The importance of a pilot study before validation of translated instruments

Nurses have expressed the need of an instrument to score factors influencing compliance in patients with heart failure (HF). Two questionnaires based on the Health Belief Model measuring benefits and barriers related to medication and diet for patients with heart failure have been developed in USA. The instruments were translated into Norwegian. Two pilot studies were implemented with the purpose of cultural adaption of the instruments and exploration of recruiting and data collection procedures. A focus group interview was performed with four HF patients for cultural adaption, and a combination of structural and open interviews with 16 HF patients were done regarding recruitment and data collection procedures. The focus group patients’ comments led to some changes in the questions to make them more applicable to Norwegian culture. Most of the patients would have declined to participate if the questionnaires had been sent to them by mail. Furthermore, they preferred to be interviewed rather than filling out the questionnaire. The patients’ main concern about participating in research was to commit themselves to too many projects and tests, and they would not come for an interview if it was not combined with other undertakings at the hospital.

Keywords: etterlevelse, Health Belief Model, hjertesvikt, adherence, Health Belief Model, heart failure
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon