Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sårbarhed

Cand. cur., intensivsygeplejerske · Børneintensiv, Århus Universitets hospital · mettlind@rm.dk

Formålet med denne artikel er at belyse begrebet sårbarhed i forhold til forskellige definitioner på og forståelse af begrebet. Analysemetoden er inspireret af Morses beskrivelse af «The Pragmatic Utility Method». Data udledt fra otte videnskabelige sygeplejeartikler analyseredes. Alle artiklerne omhandler og forholder sig til begrebet sårbarhed, men med forskelligt perspektiv og med forskellig forståelse af og definitioner på begrebet. To gennemgående perspektiver i artiklerne var en diskussion om, hvorvidt sårbarhed var en følelse eller oplevelse, som lå i den enkelte, eller om sårbarhed var et udefrakommende begreb, påstemplet grupper af mennesker, samt hvem og hvornår mennesker eller grupper kunne betragtes som sårbare. Forståelsen af og definitionen på sårbarhed fremstår ikke enslydende i de otte artikler. Hver artikel giver gode forslag til definition, forståelse og anvendelse af begrebet, hvilket styrker brugen af begrebet i sygeplejen. Sårbarhed må betragtes som et delvist modent begreb som man i sygeplejen må forsøge at definere i forhold til den situation, hvor vi anvender det.

Vulnerability

The purpose of this article was to elucidate some definitions and understandings of the concept vulnerability. The analysis was inspired by «The Pragmatic Utility Method» by Morse and based on a review of eight scientific nursing articles presenting different perspectives, understandings and definitions of vulnerability. All articles discussed whether vulnerability is a feeling or an experience of the individual person or whether vulnerability is an external concept imposed on groups of people. Moreover, it was discussed who and when people or groups could be considered vulnerable. The understanding and definition of vulnerability differed in the eight articles. Each article offers a definition, understanding and use of the concept that is strengthening the use of the concept within nursing. Vulnerability must be considered as a partly mature concept. In nursing it must be attempted to define the concept within the context it is used.

Keywords: begrebsanalyse, begrebsforståelse, definition, concept analysis, definition, understanding of concept
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon