Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Selvskading og miljøterapi – Selvskadende pasienters erfaringer med å være innlagt i psykiatriske avdelinger

Universitetslektor, Universitetet i Stavanger · anne.m.rovik@uis.no

  • Side: 299-313
  • Publisert på Idunn: 2011-12-21
  • Publisert: 2011-12-21

Forskning kan indikere at sterke negative holdninger til selvskadende pasienter nå er en akseptert og tolerert del av den profesjonelle omsorgskulturen. Målet med denne studien var å undersøke hvordan selvskadende pasienter erfarte å være innlagt i psykiatriske avdelinger. Fjorten respondenter bidro med data via et spørreskjema med åpne spørsmål. Den kvalitative tekstanalysen fulgte de tre analysefasene til Corbin og Strauss. Funnene viste at respondentene sine erfaringer var relatert til hvordan miljøpersonalet møtte deres forventninger om omsorg. Analysen identifiserte ulike aspekter ved miljøpersonalet og situasjoner i avdelingen som respondentene knyttet sine positive og vanskelige erfaringer til. Positive aspekter ved miljøpersonalet var tilgjengelighet, engasjement og gratifikasjon, mens vanskelige aspekter var utilgjengelighet, ignorering og krenkelse. Positive aspekter ved situasjoner i avdelingen var overraskelse, velvære og læring, mens vanskelige aspekter var skuffelse, psykisk smerte og traume. Mer kvalitativ forskning trengs for å få en utdypet forståelse for disse og andre aspekter ved selvskadende pasienters erfaringer i psykiatriske avdelinger.

Self-Harming and Milieu Therapy: Self-Harming Inpatients’ Experiences from Psychiatric Units

Research might indicate that strong negative attitudes towards people who self-harm are now an accepted and tolerated component of the professional health culture. The aim of this study was to examine how self-harming inpatients experienced their stay in psychiatric units. Fourteen respondents provided data through open-ended questionnaires. The qualitative text analysis followed the three steps of Corbin and Strauss. The respondentsŽ experiences were related to their perception of how their expectations of caring were met by the staff, and both positive and difficult experiences were narrated. The respondents appreciated accessible staff who offered them commitment and gratification, and situations that generated an inner sense of surprise, well-being and learning. The respondents connected difficult experiences with inaccessible, disregarding and offensive staff, and to situations which generated an inner sense of disappointment, emotional pain and trauma. To develop further understanding about these and other aspects of self-harming inpatients’ experiences in psychiatric units, more qualitative research is needed.

Keywords: brukerperspektiv, kvalitativ analyse, psykiatrisk sykepleie, psychiatric nursing, qualitative analysis, user perspective
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon