Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Deltakelse i tilpasset kulturaktivitet – En mulighet for velvære for pasienter med demenslidelse

Cand. san. · universitetslektor ved Universitetet i Agder · Senter for omsorgsforskning?Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap · ragnhild.skaar@uia.no

PhD · førsteamanuensis ved Universitetet i Agder · Senter for omsorgsforskning?Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap · ulrika.soderhamn@uia.no

Bakgrunn: Med det økende antall personer som lider av demens vil det være betydningsfullt å fokusere på kulturelle aktiviteter som kan gi gode opplevelser og velvære for personer med demenslidelse. Hensikt: Å få innsikt og kunnskap om hvordan tilpassede kulturaktiviteter kunne innvirke på velvære for en gruppe pasienter med demenslidelse. Metode: Kvalitativ tilnærming ble valgt. Data ble innsamlet gjennom ikke-deltakende observasjon av seks pasienter med demenslidelse på et bo- og omsorgssenter samt intervju av deres pårørende i forbindelse med tilpassede kulturaktiviteter, inkludert en reise til Spania. En hermeneutisk analysemetode ble benyttet. Funn: Gjennom analysene fremkom tre temaer som tegn på velvære, ut fra observasjonene og intervjuene: god opplevelse i nuet, tilhørighet og gjenkjennelse. Konklusjon: Det kan hevdes ut fra studiens funn at tilpassede kulturaktiviteter, inkludert en feriereise til Spania, kan bidra til velvære for pasienter med demenslidelse på bo- og omsorgssenter. Utdannet helsepersonell med interesse og engasjement samt god kjennskap til målgruppen er også sentralt.

Participation in Adapted Cultural Activities may Promote Well-Being for Patients Suffering from Dementia

Background: With the increasing number of people suffering from dementia, it will be important to focus on cultural activities which can provide good experiences and well-being for people with dementia. Aim: To gain insight and knowledge of how an adapted cultural activity programme could affect well-being in a group of patients with dementia. Method: A qualitative approach was chosen. Data were collected by non-participant observation of six patients and interviews with their relatives in connection with a cultural activity programme, including a journey to Spain. A hermeneutical analysis method was used. Findings: The analysis revealed that signs of well-being, based on observations and interviews were reflected in three themes: feeling good in the moment, sense of belonging and recognition. Conclusion: On the basis of the findings, it can be argued that a cultural activity programme, including a journey to Spain, can promote well-being for patients with dementia. Trained staff with interest and commitment as well as good knowledge of the target group is also important.

Keywords: hermeneutics, nursing, qualitative design, hermeneutikk, kvalitativt design, sykepleie
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon