Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk sygeplejeforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
4th Nordic Conference in Nursing Research - Science Writing Competition - Excellent Nursing Research - Nordic Nursing Research. Se vedhæftede

Nordisk Sygeplejeforskning/Nordisk sykepleieforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift på nivå 1. Det har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler basert på prosjekter på ulike nivåer. Tidsskriftet publiserer også gjerne essays. Artikler kan publiseres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet eies av Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning NSF. Tidsskriftet publiserte sin første årgang i 2011, og er resultatet av en sammenslåing av Tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning; to tidsskrifter med henholdsvis 26 og 12 årganger bak seg. 

Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.


Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • CINAHL
 • SveMed+
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Connie Berthelsen, lektor, Sjællands Universitetshospital, Syddansk Universitet - SDU. cberthelsen@health.sdu.dk

Nasjonal redaktør Danmark
Elizabeth Rosted, postdoc, Sjællands Universitetshospital Roskilde. eros@regionsjaelland.dk

Nasjonal redaktør Norge
Heidi Jerpseth, førsteamanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet. heidi.jerpseth@oslomet.no

Redaksjonssekretær 
Nina Falsen Krohnnina@linguafil.no

REDAKSJONSRÅD

Norge
Sidsel Tveiten, professor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Ellen Karine Grov, professor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Kristin Halvorsen, førsteamanuensis, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Hege Selnes Haugdahl, førsteamanuensis, Helse Nord-Trøndelag
Tove Amanda Hansen, professor, UiT - Norges arktiske universitet
Nina Olsvold, førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
Live Korsvold, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Randi Opheim, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Ranveig Lind, førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet

Danmark
Dorthe Gaby Bove, postdok, Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet
Bente Thoft Jensen, seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
Karin Bundgaard, postdok, Klinik Hoved-Orto & Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
Merete Gregersen, Klinisk specialist, lektor, Ældresygdomme, Forskningsenheden, Aarhus Universitetshospital
Suzanne Forsyth Herling, senior forsker, lektor, Neurocenteret, Rigshospitalet
Bibi Hølge Hazelton, professor MSO, forskningsleder, Forskningsstøtteenheden, Sjællands Universitetshospital
Thora Grothe Thomsen, lektor, sygeplejefaglig leder af udvikling og forskning, Øre-, Næse-, Hals-, og Kæbekirurgisk Afdeling Sjællands Universitetshospital, Køge
Anne Højager Nielsen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, Institut for Klinisk Medicin - Anæstesiologisk afdeling, Holstebro

Island
Gudrun Kristjansdottir, Professor, The Faculty of Nursing, University of Iceland
Marianne Klinke, Docent, The Faculty of Nursing, University of Iceland
Ingibjorg Hjaltadottir, Docent, The Faculty of Nursing, University of Iceland

Sverige
Ewa Andersson, Universitetslektor (Dr Med Vet), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Berit Gesar, Universitetslektor i omvårdnad, Högskolan Dalarna
Magnus Sandberg, Universitetslektor och programdirektör sjuksköterskeprogrammet, Lunds universitet

Finland
Satu Kajander-Unkuri, Postdoc, Department of Nursing Science, University of Turku, and Principal lecturer, Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki
Maija-Riitta Jouhki, Senior Lecturer, School of Health Care, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki
Riitta Suhonen, Professor, Vice Head of the Department of Nursing Science, Director of the Doctoral Programme in Nursing Science, University of Turku

 
Nordisk sygeplejeforskning er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet nettsidene til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
AUTHOR GUIDELINES NORDIC NURSING RESEARCH

Nordic Nursing Research publishes scientific articles and essays. The journal publishes papers in Danish, Norwegian, Swedish, and English, and has set routines for peer reviews of manuscripts.

1. AIM AND SCOPE

Nordic Nursing Research (Nordisk Sygeplejeforskning) is a scientifically and peer-reviewed international journal. The journal aims at strengthening the scientific basis of the nursing profession by providing high quality knowledge on clinical and theoretical research on nursing relevant for the Nordic countries and context. Nordic Nursing Research publish scientific papers and essays in English, Danish, Norwegian, and Swedish and address researchers within the fields of health and nursing science, nursing educators on all levels, nurses in clinical practice, and other health professionals.

Nordic Nursing Research is owned jointly by the Danish Society of Nursing Research (Dansk Selskab for Sygeplejeforskning) and the Norwegian Society of Nursing Research (Norsk Selskap for Sykepleieforskning). Nordic Nursing Research published its first issues in 2011 and was the result of a merging of the societies’ two journals with respectively 26 and 12 volumes published.

2. MANUSCRIPT STANDARD AND REQUIREMENTS
 1. Scientific papers reporting qualitative and quantitative research studies and literature reviews of any area.
Word limit is 5,000 words, excluding abstract, tables, figures and reference list.
 1. Essays reporting a discussion of conceptual, philosophical, theoretical, methodological, or professional subjects and issues relevant to Nordic nursing and practice.
Word limit is 3,000 words, excluding the abstract, tables, figures, and reference list.

3. PREPARING YOUR SUBMISSION

The manuscript should be submitted in separate editable files (in Word or docs - not PDF) as follows: Title page; implications for nursing, main text file (including tables), figures and EQUATOR-checklist.

Please be advised that only manuscripts following the formats of the files described below will be assessed. If the manuscript does not adhere to the formats, it will be un-submitted for the authors to correct.

3.1. Title page

A title page should be submitted containing:
 1. Information about the type of manuscript submitted
 2. The title in original language and in English
 3. A word count of the manuscript (excluding abstract, tables, figures, and reference list).
 4. Full names, titles, educations, institutional affiliations, address and country, and contact information of all authors along with a clear indication of the corresponding author.
 5. Acknowledgements (if applicable)
 6. Conflict of interest statement
 7. Funding
 8. Author contributions
3.1.1. Acknowledgements

Contributions from individuals not meeting the Vancouver criteria for authorship should be mentioned along with all funding sources. Remember to get their approval before mentioning them in this section.

3.1.2. Conflict of interest statement

Disclose any potential sources of conflict of interest. Any interest or relationship, financial or otherwise, or personal, religious, or political beliefs that might be perceived as influencing an author's objectivity is considered a potential source of conflict of interest.

3.1.3. Funding

If applicable, funding sources should be listed along with the grant number.

3.1.4. Author contributions

All listed authors should qualify for authorship according to the following criteria:
 1. Have made substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data
 2. Been involved in drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content
 3. Given final approval of the version to be published. Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content, and
 4. Agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Contributions from each author according to the listed criteria should be illustrated in the title page.

Contributions from anyone who does not meet the criteria for authorship should be listed, with permission from the contributor, in an Acknowledgments section

3.2. Implications for nursing

Describe in three bullet points the study's implications for nursing research, practice, education, and/or policy making, where applicable. Each bullet point must be a maximum of 200 characters.

3.3. Main text file
 1. Title, abstract and keywords in original language and English
 2. Main text
 3. References
3.3.1. Title

The title should be short and concise and be presented in both original language and in English

3.3.2. Abstract

An abstract should be written in full text, not in bullet-points, in original language and in English, not to exceed 150 words each. Background, aim, method, findings, and conclusion of the research should be included as sub-titles within the full text. The title and abstract should be placed in the first page of the manuscript followed by the keywords both in original language and in English.

3.3.3. Keywords

4-8 keywords in alphabetical order both in original language and in English.

3.3.4. Main text

Structure and main headings for scientific papers are: Background, methods, results/findings, discussion, methodological considerations, and conclusion. Sub-headings can be used if relevant and applicable.
 • The main text should be submitted with double line spacing
 • Heading levels should be clearly identified in black: 1. LEVEL HEADINGS2. Level headings, and 3. Level headings.
 • Quotes: Short quotes should be enclosed within quotation marks (eg, “xxx”).
Quotes longer than three lines should be intended in a block in cursive without quotation marks:

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (1 p.123)
 • The main text should not include any information that may identify the authors.
 • All manuscripts should be language edited before submission.
3.3.5. References

Nordic Nursing Research uses the Vancouver style (numbered style) as a reference tool. References in the text are numbered consecutively and a numerically ordered reference list is given at the end of the manuscript and should not exceed 40 references. For guidelines to the Vancouver style, this page may be consulted https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+Vancouver  Authors are encouraged to use a reference tool.

References in the text

Regarding references in the main text, the reference number is written in round parentheses (1) following mention of the author, for example:

Morse (1) or Redmond (2) asserts that the….

When citing directly, the number and page number are written right after a citation with a comma or full stop, but before a colon or semi-colon, for example:

…. a new definition (3, p. 12-3).

We prefer this possibility (3); as….

References to several works are noted in numerical order in the following way: (1-5). Alternatively, if the order is broken, it is separated with a comma, but no space between, for example:

(1,3,8) or (2-5,8,10). Several studies (2-4,9) show…

Reference list

References are placed after the main text, at the very end, in the numerical order that they are noted in the text. If there are six or fewer authors, all the authors are mentioned. If there are more than six authors, the first six are mentioned followed by “et al.” This is the case for all types of references. Remember that journal titles are shortened in Vancouver style (for example: Brit J Surg).

Example of references to articles:
 1. Ansaloni L, Catena F, Chattat R, Fortuna D, Franceschi C, Mascitti P, et al. Risk factors and incidence of post-operative delirium in elderly patients after elective and emergency surgery. Brit J Surg. 2010; 97(2): 273-280. https://doi.org/10.1002/bjs.6843
Example of references to books:
 1. Gilje N, Grimen H. The Assumptions within the Social Sciences. Oslo: Universitetsforlaget; 1993.
Example of references to webpages:
 1. Muskelsvindfonden [Internet]. Aarhus: Muskelsvindfonden, Room for Differences [cited 2015 January 5]. Available at: http://muskelsvindfonden.dk/
DOI-references

References should always include a DOI (Digital Object Identifier) if applicable. A DOI should be a clickable URL, inserted at the end of the reference in the literature list. If you are unsure of the DOI for a given reference, or whether a DOI for the reference is available, you can search for title, author name, etc. at http://search.crossref.org/

3.4. Tables and figures

Tables and figures (max 4 in total) should be presented numbered, in editable documents (word or docs), in separate files. Please include instructions in the main text where the tables and figures should be placed with numbers corresponding to the table and figure files. Submitted images of charts and illustrations must have a minimum 300 dpi in the size it should be published. The authors are responsible for obtaining permissions for use of illustrations.

3.5. EQUATOR-checklist

For scientific papers, we require authors to adhere to the relevant research reporting guidelines found on the EQUATOR network: https://www.equator-network.org/ for accurate and complete reporting of the research.

The EQUATOR-checklists to be used where applicable:
 • CONSORT checklist for reports of randomised trials and cluster randomised trials
 • TREND checklist for non-randomised controlled trials
 • PRISMA guidelines for systematic reviews and meta-analyses
 • STROBE checklist for observational research
 • COREQ checklist for qualitative studies
Please state in your manuscript abstract which checklist you have used using the short title (e.g. COREQ), where available, and cite the checklist for reporting in the Methods section with reference to the bibliographic reference of the checklist.

In the checklist, please state the manuscript page number on which the individual items of the guidelines have been addressed and attach the checklist when you submit your manuscript for review.

4. MANUSCRIPT SUBMISSION

To submit your manuscript, please log on to our ScholarOne site: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-sygepleje

4.1. Review process

After securing that all relevant files are submitted (title page; implications for nursing, main text file; tables, figures and EQUATOR-checklist) the editor will consider the manuscript with relevance and quality in mind. If the manuscript is deemed relevant and of sufficiently high quality, it will be considered by two peer editors and further by our reviewers. Nordic Nursing Research practices double blind peer review; that neither the author’s nor the peer’s identity is made known to either party.

If the editors and reviewers decide for minor or major revisions, the authors will have two weeks to respond to the recommendations. Comments to reviewers should be addressed in a separate file with the reviewers’ comments and the authors’ responses in bullet-point. The corrections should be made visible in the manuscript using the colour red and NOT auto-correction. If the paper is rejected for publication, the authors will be notified equally.

The decision to publish is made by the Editor-in-Chief with advice from the associate editors and the reviewers. The Editor-in-Chief reserves the right to the final decision regarding acceptance and, on occasion, we may choose not to publish despite recommendations from reviewers (or vice versa).'

4.2. Ethics

All content in the journal should be characterized by scientific integrity and follow current laws and ethical guidelines (see for example http://www.etikkom.no/). In particular, content should be in reference to the Declaration of Helsinki formulated by The World Medical Association (WMA) (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Helsinki-deklarasjonen/). All authors are required to comply with the Vancouver rules according to authorship and clarify their contributions in the title page.

Authors that submit manuscripts to Nordic Nursing Research must guarantee the following:
 • The manuscript as a whole or parts of the manuscript is not published other places.
 • The manuscript is not under evaluation in another journal or quoted in other journals.
 • Authors have included relevant information about finance, sponsorships, institutional ties, potential conflicts of interests.
 • All persons mentioned in the manuscript have given their consent.
 • That requirements regarding copyright have been followed.
The editorial board ensures that content published in the journal maintains a high scholarly standard and complies with international ethical standards for academic publishing. The journal complies with the guidelines formulated by the Committee on Publication Ethics (COPE).

5. PUBLICATION PROCESS AFTER ACCEPTANCE

5.1. Proofs

After the paper is accepted for publication, the corresponding author will receive an e-mail from the editorial office with instructions for final proof reading. It is important that the authors adhere to the limited timeframe for the final proof to meet rapid publication.

Nordic Nursing Research is green open access. You can find further rights and permissions through this link: https://www.idunn.no/nsf?languageId=2#/rights

5.2. Early view

Nordic Nursing Research is currently working on establishing early view of accepted papers, which means rapid publication of the paper before inclusion in an issue. Your Early View paper will be fully citable and carry an online publication date and DOI for citations.

5.3. Publication in journal issue

Nordic Nursing Research publishes four issues a year in March, June, September, and December.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon