Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk sygeplejeforskning
Nordisk Sygeplejeforskning/Nordisk sykepleieforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift på nivå 1. Det har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og fagartikler basert på prosjekter på ulike nivåer. Tidsskriftet publiserer også gjerne essays og debattartikler. Artikler kan publiseres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.


Tidsskriftet eies av Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning NSF. Tidsskriftet publiserte sin første årgang i 2011, og er resultatet av en sammenslåing av Tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning; to tidsskrifter med henholdsvis 26 og 12 årganger bak seg. 
Ansvarlig redaktør
Pia Dreyer (PhD), Aarhus Universitetshospital

Nasjonal redaktør Danmark
Postdoc Cand.cur. Elizabeth Rosted (PhD), Sjællands Universitetshospital Roskilde

Nasjonal redaktør Norge
Postdoktorstipendiat Heidi Jerpseth, Høgskolen i Oslo og Akershus


Redaksjonsgruppe
Forsker ph.d.  Laila Hopstock, Universitetet i Tromsø
Funktionsleder PhD Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark 

Redaksjonssekretær
Nina Falsen Krohn

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon