Årets sista nummer av Nordisk Sosialt Arbeid är ett temanummer där två skilda teman presenteras. Det första temat är: Brukarperspektiv i det sociala arbetets forskning och praktik. Temat fokuserar på barn och skyddet av dessa och består av tre kapitel författade av Carolina Överlien, Astrid Strandbu och Ingunn T. Ellingsen. Temat introduceras av den norska redaktören för Nordisk Sosialt Arbeid; Anita Röysum.

Det andra temat: Etniska minoriteter och flyktingar. Om socialt arbete och reflektioner, har den danska redaktionen ansvaratför. Främst har Inge Schiermacher och Flora Ghosh arbetat med artiklarna. Temat introduceras av Inge Schiermacher, lektor i socialt arbete vid Köpenhamns socialhögskola. Temat fokuserar på några centrala reflektioner kring de villkor som etniska minoriteter och flyktingar lever under och som socialarbetare har att förhålla sig till. Här presenteras fyra bidrag av Alexandra Ålund, Camilla Nordberg, Kirsten Hvenegård-Lassen och Flora Ghosh.

Lena Dahlgren

Huvudredaktör för Nordisk Sosialt Arbeid