Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mannlige pedagogiske lederes syn på sin profesjonelle identitet og yrkesrolle i barnehagen

Educational leadersʼ views on the professional identity and role in kindergarten
Førsteamanuensis emerita, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger

Artikkelen bygger på en studie av mannlige pedagogiske lederes syn på sin profesjonelle identitet og yrkesrolle i barnehagen. Datagrunnlaget består av dybdeintervju med åtte mannlige pedagogiske ledere fra syv ulike barnehager på Sør- Vestlandet. Funnene som presenteres og diskuteres er knyttet til relasjon til barna, lederskap og maskulinitet, samt et pågående identitetsarbeid. Studien belyser også informantenes ambivalens i forhold til yrkesvalget.

Nøkkelord: Mannlige pedagogiske ledere, yrkesidentitet, identitetsarbeid, gjensidig anerkjennelse, maskulinitet og yrkesrolle

This article is based on a study of male educational leadersʼ views on their own professional identity and role in kindergarten. The data material consists of in-depth interviews with eight male educational leaders from seven different kindergartens in South-West Norway. Findings indicate three main themes in relation to children, leadership and masculinity together with an ongoing identity process. The study also suggests an ambivalence towards their choice of profession.

Keywords: Male educational leaders, professional identity, identity work, recognition, masculinity, professional role
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon