Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Snorre som lærar

– Eit intervju med Herner Sæverot av Siv Yndestad Borgen
Snorre as Teacher.
An Interview with Herner Saeverot by Siv Yndestad Borgen
Høgskulelektor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

Siv Yndestad Borgen er medlem av forskargruppene PedLab og Compare og har ei særskild interesse for norrøn litteratur.

Professor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

Herner Sæverot er medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi, Humanistisk klasse II: Psykologi og Pedagogikk. Han er grunnleggjar av The Annual Bergen Educational Conversation (2009–) og sjefredaktør for Nordic Studies in Education (2015–).

Intervjuet tek opp desse spørsmåla: Er Heimskringla berre eit eldre litteratur- og kulturhistorisk verk som høyrer til fortida? Har Heimskringla relevans for oss i dag, meir enn at den kastar lys over hendingar som gjekk føre seg i vikingtida og middelalderen? Kan Heimskringla lære oss noko i dag? Kva kan vi lære av Heimskringla, spesielt når det kjem til pedagogiske omstende?

Nøkkelord: Snorre Sturlason, Heimskringla, det synlege læringsparadigmet, indirekte pedagogikk

The interview addresses the following questions: Is Heimskringla to be recognized as a work of older literature and cultural history belonging to the past? Does not Heimskringla have relevance for us today, other than that it can shed light on events that happened in the Viking Age and the Middle Ages? Or can Heimskringla have something to teach us today? If so, what can we learn from Heimskringla, concerning educational matters?

Keywords: Snorri Sturluson, Heimskringla, the Visible Learning Paradigm, Indirect Pedagogy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon