Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva er et kontroversielt spørsmål?

En definisjonsteoretisk analyse – og litt om implikasjoner for pedagogisk praksis
What is a controversial issue?
An analysis from the standpoint of definition theory – and some implications for educational practice
Stipendiat i pedagogikk, MF vitenskapelig høyskole

Denne teksten tar for seg diskusjonen om hvordan den pedagogikkfaglige termen «kontroversielt spørsmål» (controversial issue) skal forstås. Ved hjelp av definisjonsteori vises det hvordan diskusjonen kan betraktes ulikt, avhengig av om de aktuelle definisjonene forstås som deskriptive, stipulative eller programmatiske. En gjennomgang av litteraturen på feltet viser imidlertid at definisjonene som foreslås, stort sett forstås som programmatiske, og at mye av diskusjonen dreier seg om deres sosiale og moralske implikasjoner. I lys av denne innsikten diskuterer jeg til slutt implikasjoner for pedagogisk praksis, og argumenterer for at de foreslåtte kriteriene fungerer bedre som verktøy for refleksjon enn som regler for handling.

Nøkkelord: Kontroversielle spørsmål, definisjoner, pedagogikk, teori, praksis, undervisning

This text addresses the question of how the term ‘controversial issue’ ought to be understood. Drawing on definition theory, it shows that the discussion can be understood differently depending on whether definitions are treated as descriptive, stipulative or programmatic. A review of the literature shows, however, that definitions are largely taken to be programmatic, and that much of the discussion is concerned with their social and moral implications. In light of this insight I lastly address implications for educational practice, arguing that criteria work better as tools for reflection that rules for action.

Keywords: Controversial issues, definitions, education, theory, practice, teaching
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon