Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Skulen»

– om lærerrollen og lærergjerningen til Gunnar Stensen i tiden ca. 1900–1950
‘The school’
The teacher role and the teaching of Gunnar Stensen in the period c. 1900–1950
Professor, dr.polit i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Etter flere besøk i den gamle skolestua på Dagali museum, ble det interessant å gjennomføre en studie av lærerrollen og lærergjerningen til Gunnar Stensen. Han var grunnlegger av museet og ble gjerne omtalt i lokalsamfunnet som «Skulen». For det første innebar dette en lærerrolle som tilrettela for læring for elevene hvor det ble lagt vekt på lokal kunnskap. For det andre ivaretok denne lærergjerningen historiske hendelser med lokal kultur og med stadig utvikling av bygdesamfunnet. Både de skriftlige kildene som er brukt i artikkelen og innholdet i intervjuene, viser en lærerrolle og en lærergjerning som var preget av entusiasme for elevenes læring og for bygdesamfunnets kultur og utbygging.

Nøkkelord: Lærerrollen, lærergjerning, lokalsamfunn, kultur, bygdesamfunn, utvikling

Several visits to the old schoolroom at Dagali Museum prompted an interest in conducting a study of the teacher role and the teaching of Gunnar Stensen, the founder of the museum who was often referred to by the local community as ‘the school’. This primarily entailed a teacher role that facilitated learning for pupils where the emphasis was on local knowledge. The teaching also covered historical events related to local culture and the constant development of the rural community. Both the written sources used in the article and the content of the interviews reflect how the teacher role and the teaching were characterised by enthusiasm for the pupils’ learning and for the culture and local culture development of the rural community.

Keywords: The teacher role, teaching, local community, culture, rural community, development
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon