Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Jenter og kroppsøving

Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?
Girls and Physical Education
How can the activist approach contribute to better Physical Education experiences for girls?
Høgskolelektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – Storbyuniversitetet
Professor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – Storbyuniversitetet
Høgskolelektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – Storbyuniversitetet

Artikkelen viser til et forskningsprosjekt hvor formålet var å prøve ut en ny didaktisk tilnærming til kroppsøvingsfaget. Denne nye tilnærmingen, aktivistisk tilnærming, er en didaktisk modell utviklet av Oliver og Kirk (2015) med sterkt fokus på elevmedvirkning, elevenes kroppslige erfaringer, utforskende arbeidsmetoder og det å følge elever over tid. Målsettingen med modellen er å endre kroppsøvingsundervisningen slik at den bedre inkluderer alle elevene. Prosjektet ble gjennomført i kroppsøvingsundervisningen til en 10. klasse gjennom et vårsemester. Den aktivistiske tilnærmingen ble brukt i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Artikkelen har som mål å presentere hvordan vi implementerte den aktivistiske tilnærmingen i kroppsøving, og vise hvordan en gruppe av elever som tidligere mistrivdes i kroppsøving, responderte på en undervisning med aktivistisk tilnærming. Resultatene fra prosjektet viser at jentene opplevde trygge læringspartnere og medbestemmelse som positivt for sin opplevelse av undervisningen. I tillegg var organiseringsformer som bidro til mindre synlighet i aktivitetene, og et tematisk fokus på kroppsbevissthet, viktige endringer som bidro til at de på slutten av semesteret rapporterer økt trivsel i kroppsøvingsundervisningen.

Nøkkelord: Kroppsøving, kjønn, aktivistisk tilnærming, elevmedvirkning

The article reports from a research project where the purpose was to develop a new didactic approach to Physical Education (PE). The activist approach is a new didactic approach developed by Oliver and Kirk (2015). The approach includes four key dimensions; student-centered teaching, a focus on students embodied experiences, inquiry-based methods and a focus on responding to the students’ needs over time. The purpose of the model is to make PE teaching more inclusive for all students. The study was conducted with 10th grade students during the spring semester. The activist approach was used when planning and conducting the teaching. The purpose of the article is to present how we implemented the activist approach in PE and show how a group of students that previously disliked PE responded to the new approach. The results from the study show that the girls responded positively to the activist approach. The girls liked to work with learning partners and to be given co-determination in PE. Moreover, the girls underlined that less visibility in PE, and a thematic focus on body awareness, were important factors for their positive experience with the activist approach in PE.

Keywords: Physical Education, gender, the activist approach, student-centered approach
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon