Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Holdninger blant studenter i barnehagelærerutdanningen til barn med særskilte behov

The attitudes among students in the kindergarten teacher education to children with special needs
Dosent i spesialpedagogikk, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges Arktiske universitet UiT

Artikkelen belyser holdninger til barn med særskilte behov blant studenter i barnehagelærerutdanningen. Ved hjelp av et eksperimentelt design er det undersøkt om studentene utvikler mer positive holdninger til barn med særskilte behov fra de starter studiet til de avslutter studiet. Resultatene viser en signifikant økning i positiv holdning i løpet av studiet. Denne økningen er uavhengig av studentenes alder og kjønn. Undersøkelsen gir en indikasjon på at utdanning er viktig for utviklingen av positive holdninger til barn med særskilte behov, noe som er viktig i debatten om hvem som bør ha ansvaret for og jobbe med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Nøkkelord: Holdning, holdningsendring, barn med særskilte behov, barnehagelærerutdanningen

The article focuses on attitudes to children with special needs among students in kindergarten teacher education. With the use of an experimental design, it has been investigated whether the students develop more positive attitudes towards children with special needs from the time they start their studies until they finished their studies. The results indicates a significant increase in positive attitude during the study. This increase is independent of the students’ age and gender. The survey shows that education is important for the development of positive attitudes towards children with special needs, which is important in the debate about who should be responsible for working with these children.

Keywords: Attitude, change in attitude, children with special needs, kindergarten teacher education
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon