Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Dialogisk praksis i hypermangfoldige barnehager

Dialogical practice in superdiverse preschools
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

PHD-stipendiat

Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet- storbyuniversitetet

I denne artikkelen diskuterer jeg kommunikasjonsformer i barnehager som er preget av språklig og kulturelt mangfold. Med utgangspunkt i en etnografisk studie presenterer jeg fire observasjoner av samhandling gjennom ulike pedagogiske praksiser i to forskjellige barnehager. I lys av Hannah Arendt og Mikhail Bakhtins perspektiver på kommunikasjon analyserer jeg dialoger mellom barn og mellom barn og voksne, og drøfter hvordan planlagte og spontane pedagogiske praksiser påvirker måten barna deltar på i samhandling i barnehagen. Videre diskuterer jeg personalets måter å håndtere uforutsigbarhet i dialogene. Jeg argumenterer for at pedagogiske praksiser i barnehagen har betydning for barnas muligheter til å anvende sine kommunikative ferdigheter.

Nøkkelord: Barnehage, hypermangfold, kommunikasjon, dialoger, pedagogisk praksis

In this article, I discuss communication in preschools characterised by linguistic and cultural diversity. Drawing on data from an ethnographic study, I present four different observations of interactions through different pedagogical practices, in two different preschools. In the light of Hannah Arendt and Mikhail Bakhtin’s perspectives on communication, I analyse dialogues between children and between children and adults and discuss how planned and spontaneous pedagogical practices affect the way the children participate in interactions in preschool. Further, I discuss ways that practitioners handle unpredictability in dialogues. I argue that the pedagogical practices in preschools affect children’s possibility to use their communicative skills

Keywords: Preschool, superdiversity, communication, dialogues, pedagogical practice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon