Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Alle skal med – sammen om matematikkvansker

Everyone joining in: fighting math difficulties together
Førstelektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. OsloMet – storbyuniversitetet
Førstelektor, Institutt for for språk, litteratur, matematikk og tolking. Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Førstelektor, Institutt for for språk, litteratur, matematikk og tolking. Høgskulen på Vestlandet, Bergen

Artikkelen belyser kvaliteter i arbeid med matematikkvansker som skyldes pedagogiske, sosiale eller systemiske vilkår, og drøfter dem i lys av forskning og rådende praksis på området. Fokus settes på undervisningens muligheter for å få flere elever til å lykkes i ordinær undervisning. Arbeid med å utvikle elevers empowerment vektlegges for å lykkes i dette arbeidet. For å belyse hvordan empowerment er knyttet til god matematikkundervisning, har vi utviklet analytiske begreper som mikroprosesser og makroprosesser. Artikkelen kobler sammen forskning som belyser kvaliteter tilknyttet relasjonen mellom ordinær undervisning og spesialundervisning, og det brukes illustrasjoner fra undervisningspraksis i matematikk.

Nøkkelord: Matematikkvansker, empowerment, relasjonskompetanse, matematikksamtale, spesialundervisning, produktivt strev

This article illuminates qualities of the work on math difficulties stemming from educational, social or systemic conditions, and discusses them in the light of research and current practice in the field. The focal point is the possiblilities of the teaching in terms of getting more students succeed in the ordinary teaching situation. To illuminate how empowerment is connected to good math teaching, we have developed analytical concepts like micro processes and macro processes. The article couples research illuminating qualities in the relation between ordinary and special education. Illustrations are used from mathematical teaching practices.

Keywords: Math difficulties, empowerment, relations competence, mathematical conversations, special education, productive struggle
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon