Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mat og helsefaget i dagens skole

Undervisningsmetoder og læremidler etter lærers kompetanse
The subject food and health (home economics) in today’s schools
Førstelelektor, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge

I artikkelen blir skolefaget mat og helse belyst, hvordan lærere legger opp undervisningen på bakgrunn av kompetanse og hvordan skolens samfunnsmandat innen helsefremmende arbeid blir ivaretatt. Problemstillingen som belyses, er på hvilken måte lærere i mat og helse underviser og ivaretar den helsefremmende og sosialt utjevnende muligheten som ligger i faget. Artikkelen viser at lærere med lav formell kompetanse har en lærerpraksis som i for liten grad stimulerer til en kunnskapsbasert undervisning, og at de har lite fokus på de helsefremmende mulighetene som ligger i faget.

Nøkkelord: Mat og helse, undervisning, kompetanse, helsefremmende

The article discuss the subject home economics, how teachers organize teaching based on competence, and how the school's social mandate in health promotion work is handled. The issue that is highlighted is the way in which teachers in home economic teach and handle the health-promoting and socially equal opportunity that lies in the subject. The article shows that teachers with low formal competence have a teaching practice that too little stimulates knowledge-based teaching, and that they have little focus on the health-promoting opportunities in the subject.

Keywords: Home economics, teaching, competence, health promotion
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon