Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Læreplanens generelle del – et historisk perspektiv

The general part of the Norwegian curriculum guidelines – in a historical perspective
Professor em., Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Det har vært lenge varslet at våre utdanningsmyndigheter ønsket å utvikle ny generell læreplandel for grunnopplæringen i Norge (jfr. Meld. St. 20, 2012–13, s. 60). Den generelle læreplandelen var fra 1993 og harmonerte ikke lenger godt med dagens opplæringslov og skolevirkelighet. Å utvikle en ny generell læreplandel tok imidlertid tid. Først i 2017 ble det endelig vedtatt en ny generell læreplandel (ved kongelig resolusjon, 1. september, 2017). Den fikk betegnelsen «overordnet del», og den skal begynne å gjelde når den nye Læreplanen for Kunnskapsløftet er klar i 2020 (LK20). Hvordan er denne læreplandelen utformet – sammenlignet med tidligere læreplaners generelle deler?

Nøkkelord: Generell læreplan, overordnet læreplan, norsk læreplanhistorie fra N39 – LK20

In 2017 a new general part of the Norwegian curriculum guidelines was published. The authorities of education had for a long time wanted to revise the existing core curriculum (the so called L93) which had been kept unchanged since 1993 (cf. The White Paper: Meld. St. 20, 2012 – 13:, p. 60). L93 no longer was in accordance with the existing realities of school, the authorities maintained. The new general part of the curriculum guidelines will be made operative in 2020 when the revised curriculum guidelines – LK20- will be published.

My empirical point of departure is the general parts of Norwegian curriculum guidelines from “Normalplanen” av 1939 (N39) to LK20. How is the new general part of the curriculum guidelines formulated compared to the former ones?

Keywords: General curriculum, the Norwegian curriculum, from N39 to LK20
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon