Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Innvandrerorganisasjoners og  -menigheters bidrag til innvandrerelevers skoleprestasjoner

The contribution of immigrant organizations and -congregations to immigrant students educational outcomes
Førsteamanuensis i pedagogikk, Avdeling for pedagogikk, Sandviken, NLA Høgskolen
Professor i sosiologi, Institutt for Medie- og Samfunnsfag, Universitetet i Stavanger

Forskningen om innvandrerelevers skoleprestasjoner i Norge viser at denne elevgruppen i snitt skårer lavt på nasjonale prøver, samtidig som det viser seg at unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i høystatusutdanninger. I en eksplorerende studie av innvandrerorganisasjoners og -menigheters bidrag til utvikling av velferdstjenester i Norge, finner vi at mange av disse organiserer språkopplæring og leksehjelp for unge, og tar grep for myndiggjøring av foreldre. Det kan slik hevdes at de gir et substansielt, men kan hende oversett, opplæringsbidrag med tanke på å fremme innvandrerelevers skoleprestasjoner.

Nøkkelord: Innvandrerelever, skoleprestasjoner, innvandrerorganisasjoner, innvandrermenigheter, sivilsamfunnet, språkopplæring, leksehjelp, hjem–skole-samarbeid

Research about the educational outcomes of immigrant students in Norway show that the average score for this group on national tests is low. At the same time young people with immigrant background is overrepresented in higher education that qualifies for high status jobs. In an exploratory study of the contribution of immigrant organizations and congregations in development of Norwegian welfare services, we find that many organize language tuition, homework help, and measures for parental empowerment. A fair claim would be that they offer a substantial, but might overlooked, contribution in furthering immigrant students’ educational outcomes.

Keywords: Immigrant students, educational outcomes, immigrant organizations, immigrant congregations, civil society, language tuition, homework help, home-school collaboration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon