Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen?

Forskningsbaserte forslag
Promoting critical thinking in grade school
Research based suggestions
Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
Professor i pedagogikk, School of Health Sciences

Til tross for fokus på kritisk tenkning som en nødvendig ferdighet, er det få som har kommet med tiltak for hvordan lærere kan støtte utvikling av denne typen tenkning blant elever i den norske skolen. Vi tar et grep om denne utfordringen. Først foreslår vi et teoretisk rammeverk for å forstå sentrale deler innen kritisk tenkning. Deretter presenterer vi nyere forskning som fremmer forslag til hvordan kritisk tenkning kan stimuleres i grunnskolen. Vårt fokus er på argumentasjon, kildevurderingsferdigheter og kunnskapssyn. Basert på vår gjennomgang av relevant litteratur identifiserer vi implikasjoner for læreres praksis.

Nøkkelord: Argumentasjon, strategisk kildevurdering, kritisk tenkning, kunnskapssyn

Despite focus on critical thinking as a necessary skill, few have suggested specific ways for teachers to support its development in Norwegian school pupils. We address this challenge: We first suggest a theoretical framework for understanding critical thinking’s central components, then we present recent research that forms the basis for suggestions for how critical thinking can be promoted in primary and secondary school. Our focus is on argumentation, strategic source evaluation and views of knowledge. Based on this review we identify implications for teachers’ practice.

Keywords: Argumentation, strategic source evaluation, critical thinking, views of knowledge
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon