Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Død ved i skogen–en biologisk nødvendighet

Kunnskap og læring om arter, økologi og bærekraftig utvikling
Dead wood in the forest – a biological necessity
Knowledge and learning about species, ecology and sustainable development
Professor, Fakultet for lærerutdanning, Nord universitet, avdeling Nesna
Førstelektor, Fakultet for lærerutdanning, Nord universitet, avdeling Nesna

Studier viser at miljøødeleggelsene tiltar i styrke og omfang, og lite har skjedd i å endre holdningene i retning av handlingsrettet bærekraftig utvikling, til tross for at økopedagogikken satte spørsmålet på dagsordenen for mer enn 40 år siden. Handlinger kan føre til endrede holdninger, som er en viktig forutsetning for framtidig forvaltning av skogens økosystemer, både i diskusjonen om klima og bevaring av biodiversitet.

Nøkkelord: Død ved, arter, skog, økologi, læring, UBU

Awareness-raising work in school goes too slowly. The principal documents of the school emphasize that man is a part of nature, and that our actions have consequences and can be devastating to ourselves, our fellow human beings and the rest of nature. Dead wood in forests is a fundamental part of nature’s cycle, but is not mentioned in curricula and relevant documents. Thus, there is a great possibility that teachers and students remain unfamiliar with dead wood, both as a concept and as a contextual experience. The goal of education for sustainable development is to create a more comprehensive knowledge of ecosystems and our project on forest ecology and species knowledge naturally fits into such a goal. It creates action competence through the participants' own experiences. Actions can lead to changed attitudes, which are an important prerequisite for future management of forest ecosystems, both in the discussion of climate and biodiversity conservation.

Keywords: Dead wood, species, forest, ecology, education, sustainable development
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon