Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Daglig fysisk aktivitet i ungdomsskolen: elever og læreres erfaringer

Daily physical activity in lower secondary school: Students’ and teachers’ response
Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk,

Avdelingsleder, Avdeling for folkehelse Universitetet i Stavanger. Professor, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger

Adjunkt med tilleggsutdanning, kontaktlærer og FYSAK-ansvarlig, Tastaveden ungdomsskole, Stavanger
Lektor med tilleggsutdanning, hovedfag i kroppsøving, kontaktlærer og FYSAK-ansvarlig, Tastaveden ungdomsskole, Stavanger

Tastaveden ungdomsskole i Stavanger startet i 2013 innføringen av 30 min obligatorisk fysisk aktivitet tre ganger per uke for skolens elever. Artikkelens hovedmål var å studere tilbakemeldingene på dette tiltaket blant skolens elever og lærere. Data ble samlet inn ved årlige spørreundersøkelser gjennom 4,5 år. Hovedfunn viste at 90–95 % av alle skolens elever likte obligatorisk fysisk aktivitet, og mente disse øktene har medført økt fysisk og psykisk helse. Lærerne rapporterte om økt trivsel og oppmerksomhet, samt om bedre relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever. På tross av at halvparten av lærerne rapporterte om større tidspress i eget arbeid, mente 90 % av de involverte lærerne at tiltaket har medført en bedre skolehverdag for elevene.

Nøkkelord: Fysisk aktivitet, organisering, tilbakemelding, ungdom, skole

In 2013, Tastaveden lower secondary school in Stavanger, Norway introduced 30 min compulsory physical activity three times/week. To manage this, other lessons were reduced by 5 minutes. This paper summarizes the implementation and reception of the program. Data were collected by annual surveys from 2013 to 2018. The main findings showed that 90-95% of all pupils enjoyed the compulsory physical activity and reported improved physical and mental health. The teachers reported an increase in pupils’ well-being and class-attention, as well as better relationships between teacher- pupils and between pupils. Despite the fact that half of the teachers reported increased time pressure in their own work, 90% of the involved teachers felt that the compulsory physical activity resulted in a better school day for the pupils.

Keywords: Physical activity, organizing, reception, adolescent, school, compulsory
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon