Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barna møter mobilt materiale i bevegelsesleik

The children meet moveable parts in movement play
Ph.d.-stipendiat og høgskulelektor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

Denne artikkelen utforskar barns bruk av mobilt materiale i bevegelsesleik. Analysar av videoobservasjonar og feltnotat frå to leikeplassar viser at innhaldet i bevegelsesleik der barna brukar mobilt materiale, vart bestemt av nokre barn og kva fantasiverd dei skapte leikeplassen om til. Desse fantasiverdene var innhaldsmessig og sosialt relativt like frå dag til dag, og verka difor bestemmande for barna sine forventningar og for kva bevegelsesleik som vart skapt. Barn eller personale som brukte materialet på nye måtar eller som brukte nytt materiale, endra dette. Balansen mellom personalet si involvering og barna sin fridom og autonomi verka spesielt viktig for barns moglegheiter til å erfare bevegelsesleik.

Nøkkelord: Barnehage, uteleik, bevegelsesvanar, inkludering

This article investigates children’s movement play with moveable parts. Analyses from video observations and field notes from two playgrounds show that the content of movement play with moveable parts seems to be decided by some of the children and what «world» they recreate the playground into. These «worlds» were more or less similar from day to day both with regard to content and socially. Children or preschool staff that used the material in new ways or used new material inspired others to create new «worlds». The balance between preschool staff’s involvement and children’s freedom and autonomy seemed to be particularly important for the inclusion of children in movement play.

Keywords: Preschool, outdoor play, mobile parts, movement habits, inclusion
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon