Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Variasjoner i elevers subjektive erfaring av å ta utdannings- og yrkesvalg i 10. klasse i ungdomsskolen

Variations in pupils' subjective experience of making educational and vocational choices in 10th grade in secondary school
Førsteamanuensis veiledning, Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet
Førsteamanuensis veiledning, Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet

Elever i 10. klasse på ungdomsskolen prioriterer tre linjer i sine søknader om opptak på videregående skole. Vi har undersøkt om elevenes erfaringer av valget varierer på systematiske måter. Vi spurte elevene: «Hvordan valgte du en utdanning framfor en annen?» Q-metode ble anvendt. En klasse og 18 elever bidro. Undersøkelsen resulterte i fire faktorer som er karakterisert ved 1) interesse for praktisk arbeid og jobbmuligheter, 2) studiespesialisering holder flest veier åpne, 3) eleven hadde lenge vært bestemt på valg av utdanning og 4) linjevalg som samsvarte med interesser. Vi viser at elevene hadde samme struktur på sine beslutninger da de samordnet flere hensyn i valget av en linje.

Nøkkelord: Karrierevalg, utdanningsvalg, yrkesvalg, rådgivning, ungdom, Q-metode

Pupils in the 10th grade at the secondary school prioritize three study programs in their applications for admission to high school. We have examined whether pupils’ experiences of their choices vary in a systematic way. We asked them, “How did you manage to choose one study program over another?” Q-method was used. One class and 18 students contributed. The examination resulted in four factors that are characterized by 1) interest in practical work and job opportunities, 2) specialization in general studies keeps most opportunities open, 3) the pupil had long been determined by choice of study program and 4) choice of study program matched interests. We show that the pupils had the same structure in their decisions as they coordinated several considerations in choosing a study program.

Keywords: Career, learning, choice, guidance, Q-method
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon