Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

To ideer om demokratilæring: skolens demokratiopplæring i brytningen mellom teoretiske perspektiver og læreres syn på praksis

Two ideas about citizenship education: citizenship education between theoretical perspective and teachers’ ideas about practice
Stipendiat i pedagogikk, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Denne teksten handler om demokratilæring i skolen. Utgangspunktet er en undersøkelse som tar for seg læreres perspektiver på demokrati og medborgerskap i skolen (Sætra & Stray 2019). Den viser at lærere har et syn på hva demokratilæring kan og bør innebære som skiller seg en del fra rådende syn innenfor forskningslitteraturen på feltet. Her – i denne teksten – undersøker jeg disse forskjellene i lys av ulike forståelser av læringsbegrepet; nærmere bestemt en artikkel som drøfter styrker og svakheter ved to ulike metaforer for læring – læring som tilegnelse og læring som deltagelse (Sfard 1998). Et viktig formål er å vise frem hvilke styrker og svakheter ulike syn kan ha, og følgelig også hvordan ulike ideer om demokratilæring kan utfylle og gjensidig berike hverandre.

Nøkkelord: Demokrati, medborgerskap, læring, tilegnelse, deltagelse

This text is about the teaching of democratic citizenship in schools. The point of departure is a study that examines teachers’ perspectives on the teaching of democratic citizenship (Sætra & Stray, 2019). This study shows that teachers’ perspectives on what democratic citizenship education can and should be is quite different from the dominant views in the academic literature on the topic. Here – in this text – I examine these differences in light of the concept of learning. More precisely, I examine the difference in light of an article that discusses strengths and weaknesses with two metaphors for learning – learning as acquisition and learning as participation (Sfard, 1998). An important purpose is to show the strengths and weaknesses different perspectives on democratic citizenship education can have and, accordingly, how different perspectives can complement and mutually enrich each other.

Keywords: Democracy, citizenship, learning, acquisition, participation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon