Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Læringsutbyttebeskrivelse som profesjonell utfordring: En metastudie

Learning Outcome Description as a Professional Challenge: A Meta-Study
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble vedtatt i 2011, og all høyere utdanning ble etter dette pålagt å lage læringsutbyttebeskrivelser. Denne artikkelen analyserer data fra en undersøkelse i regi av NOKUT, som omfattet 127 studieprogrammer på seks fagområder ved 32 institusjoner. Undersøkelsen viser at fagmiljøenes møte med formalistiske krav til utforming av læringsutbyttebeskrivelser framsto som frustrerende og språklig utfordrende. Ifølge NOKUT-undersøkelsen evnet institusjonene kun i begrenset grad å imøtekomme myndighetenes krav til språklig utforming. En typisk svakhet var generelle beskrivelser preget av gjentakelser fra kvalifikasjonsrammeverket. Forfatteren analyserer og diskuterer utfordringenes art ved re-analyse av data, og foreslår større vekt på «oversettelser» av abstrakte læringsutbyttebeskrivelser til konkrete øvings- og oppgavedesign for læring.

Nøkkelord: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), læringsutbyttebeskrivelse (LUB), oppgavedesign, New Public Management (NPM)

The National Qualifications Framework for Lifelong Learning (NQF) was adopted in 2011, and all higher education was subsequently required to make learning outcomes descriptions. This article analyzes data from a survey conducted by NOKUT, which included 127 study programs in six disciplines at 32 institutions. The study shows that the professional communities’ meeting with formalistic requirements for learning outcomes descriptions appeared to be frustrating and linguistically challenging. According to the NOKUT study, the institutions were only able to meet the authorities’ requirements for language design to a limited extent. A typical weakness was general descriptions characterized by repetitions from the qualifications framework. The author analyzes and discusses the nature of challenges by re-analyzing data in the NOKUT study and proposes greater emphasis on “translations” of abstract outcomes descriptions into concrete exercises and task designs for learning.

Keywords: The National Qualifications Framework for Lifelong Learning (NQF), Learning Outcomes (LOs), Task Design, New Public Management (NPM)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon