Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager

Partnership learning in placement periods in early childhood teacher education: The experiences of placement supervisors
Førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet
Førstelektor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet

Tema for artikkelen er praksislæreres erfaringer med åpne, prosessorienterte praksisoppgaver i barnehagelærerutdanningen. Oppgavene er valgt og utviklet i samarbeid med studenter og praksislærere. Basert på samtaler med praksislærere som har deltatt i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager belyses deres erfaringer ved hjelp av teori om kunnskapsutvikling, praksisfellesskap og partnerskap om læring. Funnene peker i retning av at studentenes arbeid blir virkelighetsnært når praksislærere og studenter får frihet til å velge temaer innenfor en gitt ramme. Praksislærerne opplever at studentene deltar i større grad i praksisfellesskapet og at arbeidet de utfører, har verdi for barnehagene.

Nøkkelord: Barnehagelærerutdanning, partnerskapslæring, praksisopplæring, praksisfellesskap, prosessorienterte oppgaver

This article is based on experiences from the innovation project University Kindergartens (NRC, 2016-2020). Students and placement supervisors worked together in order to choose and develop assignments within a given thematic framework of the placement period. Placement teachers were interviewed about their opinions and experiences. Their experiences are discussed in relation to theories of development of knowledge, community of practice and partnership learning.

The findings indicate that freedom to make choices based on actual needs of knowledge and to develop the assignments together makes the work authentic, in the opinion of placement teachers. The findings also suggest that this method is valued by placement teachers because they find that students participate actively in the community of practice and because the students’ work in this way becomes relevant and important to the kindergartens.

Keywords: Early childhood teacher education, partnership learning, placement learning, community of practice, process-oriented assignments
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon