Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Video som redskap i etterveiledning av matematikksamtaler

Professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Førsteamanuensis i matematikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Flere tar til orde for den utfordrende helklassesamtalen som en kjernepraksis i lærerutdanninga. Artikkelen er basert på en studie der vi har prøvd ut video som redskap i etterveiledning av lærerstudenters matematikksamtaler i en tredjeklasse. Studien er inspirert av erfaringer med bruk av video i læreres læring. Vi retter her oppmerksomhet mot studentenes opplevelse av å bruke opptak av undervisninga deres i etterveiledning. Datamaterialet er 131 studentlogger skrevet av 4 studenter i løpet av 5 praksisuker. Analyse inspirert av grounded theory viser at studentene opplevde at videoen bidro til økt utbytte av etterveiledninga. Den sikret intersubjektivitet og sentrerte samtalen om spørsmål som hadde stor betydning for dem.

Nøkkelord: Praksisstudier, matematikkundervisning, helklassesamtaler, video, etterveiledning

Many claim that the mathematics whole class dialogue is a core practice in teacher education. This paper is based on a study where we explored use of video as a tool in mentoring student teachers’ (STs) mathematics dialogues with third-graders. The study is inspired by studies reporting positive outcomes using video in teachers’ professional development. We focus on how the STs experienced using video of their own teaching in post-lesson mentoring. The data material is 131 logs written by 4 STs during 5 weeks of field practice. Analysis inspired by grounded theory shows that the STs experienced an increased benefit from the video. It secured intersubjectivity and centered the mentoring around questions of high significance to the STs.

Keywords: Field practice, mathematics teaching, whole class dialogues, video, post-lesson mentoring
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon