Yrkesfaglig kunnskap er en forutsetning for bærekraft og samfunnssikkerhet. Likevel er yrkesfagene i indre og ytre press forårsaket av digitalisering, globalisering og lav status. I artikkelen diskuteres nedvurderingen av yrkesfaglig kunnskap i skolen med Bourdieus teori om kulturell kapital. Et sentralt funn er at en systemisk miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i utdanningssystemet foregår gjennom symbolsk makt, i sanksjonering av yrkesfaglig kunnskap og premiering av boklig kapital. Sosiologiske begreper om klasse og kulturell kapital kan ved avdekking av miskjennelsen av yrkesfaglig kunnskap bidra til anerkjennelse av praktisk yrkesfaglig kunnskap som vesentlig danning av unge.

Nøkkelord: Yrkesfag, kulturell kapital, miskjennelse, klasse, sosial reproduksjon