Artikkelen drøfter hvordan barnehagelærerutdanningen former deltidsstudenter som yrkesutøvere. Denne studentgruppen pendler mellom utdanning og arbeid gjennom hele studietiden. Det empiriske grunnlaget er hentet fra skriftlige studentoppgaver. Analysen viser at utdanningen har bidratt til en mer kunnskapsbasert og bevisst teoriforankret praksis. Pendlingen mellom to kontekster muliggjør raske og kontinuerlige koblinger mellom teori og praksis. Utdanningen bidrar til en grensekryssing fra en status og identitet som assistent til en status og identitet som barnehagelærer.

Nøkkelord: Profesjon, utdanning, yrkesutøvelse, grensekryssing, statusovergang, identitetsendring