Skolefaglige prestasjoner blant elever i grunnskolen får gjerne stor oppmerksomhet i politikk og forskning. Denne studien har tatt utgangspunkt i elevenes subjektive faglige tilfredshet. Artikkelen belyser helsefremmende faktorer for elever i 1.–10.klasse med utgangspunkt i kategoriene faglige problemer, faglige ressurser og sosiale ressurser. Resultatene fra denne studien bringer ny kunnskap om faglig engasjement som en sentral helsefremmende faktor i skolen. Studien viser at det er en sterk sammenheng mellom opplevelsen av matematikkfaget og generell skolefaglig tilfredshet.

Nøkkelord: skolefaglig tilfredshet, faglig engasjement, helsefremmende arbeid i skolen, matematikkfaget, livsmestring