Grunnleggende ferdigheter ble innført med Kunnskapsløftet i 2006 og skal videreføres i de kommende læreplanene. Denne artikkelen går gjennom følgeforskningen til LK06 og annen relevant forskning, og gjennomgangen viser at kunnskapen om arbeid med grunnleggende ferdigheter er begrenset. Artikkelen argumenterer for at det å studere ferdighetene slik de inngår i faglige praksiser i klasserommet, kan bidra til å utvikle forståelsen av fenomenet grunnleggende ferdigheter. Videre vises det gjennom tre eksempler fra et større forskningsprosjekt hvordan casestudier kan gi innsikt i hvordan ferdighetene inngår som både tenke- og presentasjonsredskaper i elevers faglige læringsprosesser.

Nøkkelord: grunnleggende ferdigheter, læringsforløp, følgeforskning, Kunnskapsløftet, sosial praksis