1025 ungdommer er fulgt fra 10. klasse i ungdomsskolen over i første klasse i videregående skole. Hvordan opplever de overgangen mellom skoleslagene? Det er på nesten alle områder elevene på yrkesfag som opplever overgangen mest positivt. Skifte av skole ser ut til å ha gitt dem en ny start. Yrkesfagelevene har i større grad enn sine medelever på studieforberedende linjer fått oppfylt sine forventninger til videregående skole. Sammenlignet med elevene på studieforberedende linjer har de fått styrket sin faglige selvoppfatning, de er blitt mer motivert for skolefagene, de trives bedre på skolen og de opplever mer faglig støtte fra lærerne.

Nøkkelord: ungdomsskole, videregående skole, overgang mellom skoleslag, yrkesfag, studieforberedende linjer