Artikkelen presenterer filosofisk samtale som et utgangspunkt for å realisere strukturerte og lærende samtaler i klasserommet slik læreplanen legger opp til. Samtale framstilles som noe annet enn det å si hva man mener eller vet, ved at det legges vekt på det sokratiske, dvs. det undersøkende og forpliktende ved arbeidsmåten. Bakgrunnen for denne måten å undervise på presenteres i tillegg til et generelt undervisningsforløp for og konkrete erfaringer med filosofisk samtale med elever. Samtaler i klasserommet må planlegges, styres og vurderes skal de føre til læring. Både elever og lærere må få mulighet til å trene slik at de blir bedre.

Nøkkelord: samtale, kritisk, struktur, tenkning, forståelse