Med ny rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) gikk man i 2013 over fra å undervise i fag til å undervise i kunnskapsområder. Norsk og matematikk ble satt sammen i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (STM). Vi drøfter hvilke konsekvenser koplingen med matematikk får for hvordan norskfaglige perspektiver ivaretas i utdanningen, og vi diskuterer alternative faglige konstellasjoner.