Grunnskolelærerstudentene er klare i sin tale: De foretrekker lydfilrespons med skjermbilde fremfor andre responsformer på sin skriving av individuelle, argumenterende fagtekster i pedagogikkfaget. Studentene er avhengige av støtte og respons for å utvikle sin skriving, og de trenger både retninger på innholdsmessige dimensjoner og veiledning til profesjonsrettet skriving. Respons med lydfil oppleves gjerne som mer personlig, mer konkret, lettere å forstå og lettere å nyttiggjøre seg enn om den er begrenset til skriftlige kommentarer. Studentene fremhever imidlertid at utbyttet av respons avhenger av hvem det er som gir den.