Ifølge internasjonal forskning er utenomfaglige digitale aktiviteter i skolen steget betraktelig de senere årene som følge av den teknologiske utviklingen og elevenes livsstil. Dette skaper store utfordringer for lærerne og kan ha konsekvenser for elevenes læringsbetingelser. Artikkelen ser på erfaringer fra to ungdomsskoler som har skjerpet reglene for mobilbruk som et forsøk på å håndtere denne type forstyrrelser. Undersøkelsen viser at skjerpede regler for mobilbruk har vært med på å redusere omfanget av forstyrrelser. Samtidig har skolene i høyere grad fått satt sosial inkludering på dagordenen.