Denne artikkelen tar sikte på å tydeliggjøre diskursteoriens potensiale med tanke på danningsmekanismer som virker formende på lærersubjektet (lærersubjektet er implisitt konstruert) gjennom læreverktekst i matematikkfaget. I denne sammenhengen har jeg valgt å se på to lærebøker (Sinus, her kalt A og Sigma, kalt B) i praktisk matematikk som har vært brukt på VG1 etter reform LK06. I artikkelen trekker jeg fram noen eksempler på framtredende diskurser, deres mekanismer i de overnevnte lærebøkene og tydeliggjør hvordan lærersubjekter dannes gjennom måten de etterspørres i læreverktekst.

Nøkkelord: Læreverk, Matematikk, Diskursteori, Lærersubjekt, Danning