Vi overtok oppgaven som redaktører i 1993. Begge hadde bakgrunn fra Forsøksrådet for skoleverket, og vi fikk etter hvert tilhørighet til Høgskolen i Oslo.

Våre refleksjoner om verden av i går hviler på et bakteppe – bakteppet er de pedagogiske utfordringer vi stilles overfor, i verden av i dag.