Nye vurderingsverktøy og et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem har bidratt til å fremme resultatstyring i skolen. Resultatstyringen kan sies å ha en dobbel funksjon; den skal bidra til kontroll av elevenes prestasjoner, samt læring og utvikling av praksis på alle nivåer i skolesystemet. På basis av en gjennomgang av empiriske studier gjennomført de siste ti årene i Norge, setter vi søkelys på spenninger som kan oppstå mellom en prestasjonsorientert ansvarliggjøring, som gjerne inngår i lokale styringssystemer, og det faglig-profesjonelle ansvaret som inngår i læreres og skolelederes profesjonsutøvelse.