Artikkelen tar utgangspunkt i erfaring med en norsk forskningssirkel der hensikten er å skape et forskende fellesskap mellom praksislærere og forskere. Deltakerne innhenter, analyserer og drøfter data fra veiledning av studenter og fra arbeidet i forskningssirkelen. Ulike teorier om forholdet mellom teori og praksis, og teorienes doble funksjon blir belyst og analysert. Studien viser at et slikt forskende fellesskap oppleves som berikende for deltakerne, skaper et felles rom for analyse og kritisk tenkning, og utvikler kunnskap om praksislæreres tilnærming til forholdet mellom henholdsvis svak og sterk teori.