Artikkelen konkretiserer i et forenklet historisk perspektiv fremveksten av fagdidaktisk forskning og forskning for lærerutdanning og argumenterer for at veksten har bidratt til at begrepet pedagogisk forskning er blitt fortrengt til fordel for utdanningsforskning. Fremstillingen er hovedsakelig deskriptiv og i mindre grad problematiserende, men dveler ved utviklingen av begreper brukt på vei mot vitenskapeliggjøring av kunnskap innen utdanning, som forsøk, forskningsmessig oppfølging, skoleforskning, FoU, fag-didaktisk forskning og lærerutdanningsforskning.