Forskere fremhever matematikklæreres oppfatninger om kunnskap nødvendig for å kunne legge til rette for og -gjennomføre effektiv matematikkundervisning som et viktig utgangspunkt for videreutdanning av lærere. Fokus i denne studien er oppfatninger om undervisningskunnskap. Gruppe-diskusjoner mellom matematikklærere som deltar i videreutdanning analyseres innholdsanalytisk, og studien konkluderer med at både egenskaper ved lærere og læreres undervisningskunnskap fremheves i diskusjonene. Studien viser også at sentrale spekter ved lærerkunnskap ikke trekkes frem som nødvendige for effektiv undervisning, og gir følgelig implikasjoner for oppfatninger det er viktig å fremheve, diskutere og utfordre i fremtidige videreutdanninger.