Artikkelen tar utgangspunkt i hvordan syv skoleledere forklarer jevnt over gode resultater på nasjonale prøver, både i regning, lesing og skriving. Skoleledernes refleksjoner om det å drive utviklingsarbeid på egen skole belyses, i et forsøk på å finne noen felles uttalte kriterier for det å kunne prestere godt på nasjonale prøver over tid. Begrepet skolekultur har en naturlig tilhørighet i artikkelen, dels fordi skolelederne selv tidlig i intervjuet brukte det begrepet, og dels fordi skolekulturen i seg selv kan betegnes som over-gripende når det gjelder utviklingsarbeid i skolen. Som en av skolelederne uttrykker det: «Min viktigste jobb som -rektor er å være kulturbygger, med hovedvekt på åpenhet, deling og likeverdighet.»