Formålet med denne artikkelen er å belyse den personlige og faglige dimensjonen i faglig dybdeveiledning på masternivå. Empirisk forskning og relevant veiledningsteori blir presentert og drøftet for å vise forskjellige forståelser av -begrepene «faglig» og «personlig», og relasjonene mellom disse dimensjonene i praktisk veiledning. Drøftingen belyser også den betydningen det individuelle har for vellykket veiledning, og hevder at veiledningskompetanse på masternivå innebærer faglig individualitet, erfaring fra skrivepraksis og veiledningsdidaktisk kunnskap og ferdigheter. Artikkelen argumenterer for at samvirke mellom det faglige og personlige kan bety levende kunnskap, og at veiledningen slik kan oppnå en forbindelse til et dannelsesnivå. -Artikkelen hevder at allmenne psykologiske eller didaktiske bestemmelser av begrepet «personlig» er reduksjonistiske, og drøfter begrepene «personlig» og «faglig» ut fra Polanyis kunnskapsteori.