Artikkelen presenterer funn fra en studie som så på hverandrevurdering som læringsverktøy i tilegnelsen av akademiske skriveferdigheter i engelsk i høyere utdanning. Studien fulgte en gruppe førsteårs grunnskolelærerstudenter i engelsk over en fireukersperiode, der de brukte hverandrevurdering i arbeidet med å skrive en akademisk fagtekst på engelsk. Analysen av datamaterialet, et spørreskjema og en sluttundersøkelse, viser at antall studenter positive til hverandrevurdering økte i løpet av perioden, og at de mente bruk av hverandrevurdering hjalp dem å forbedre bl.a. tekstenes innhold fordi det bidro til diskusjon og refleksjon. Artikkelen argumenterer for at aktiv bruk av hverandrevurdering i skriveprosessen bidrar til at studentene utvikler kompetanse og ferdigheter de vil ha nytte av både i studiene sine og som engelsklærere i norsk grunnskole. Konklusjonen er dermed at hverandrevurdering har en plass som læringsverktøy i engelskfaget i lærerutdanninga.